Poznate ličnosti Crne Gore

Pokraj rijeka Crne Gore, njenih jezera i mora, pokraj šuma i surovih kamenjara rođeni su i stasavali neki od najvećih svjetskih književnika, slikara, režisera, sportista i junaka, hrabrih ljudi koji su zadivili svijet. Teritorijalno mala Crna Gora je iznjedrila značajan broj velikih ličnosti. Ovdje ćemo navesti samo neke od njih.

Boka Kotorska

Teško je riječima opisati ljepotu Bokokotorskog zaliva. Milioni riječi su napisani o Boki. Nedovoljno. Čak ni fotografije i slike ne mogu da vam pokažu dušu i raskoš Boke Kotorske. Važno je da je posjetite i uvjerite se. Pokušaćemo ovdje da pomenemo samo neke od njenih dragulja.

Jedinstvena Crna Gora

Crna Gora je zemlja različitosti na svakom koraku. Šta god da u njoj želite pronaći i isprobati naći ćete dio sebe. Poželjećete da ostanete ili da se vratite opet.