Other

Zašto su DI BARI paste najbolje?

DI BARI PASTA

Di BARI paste su spoj jedinstvenog ukusa, najkvalitetnijih sirovina, veoma duge tradicije i iskustva, kao i specifičnog i sertifikovanog procesa proizvodnje.

Istorija

Godine 1982. Pastificio Di Bari Tarall’Oro je počeo sa radom u lijepom seoskom pejzažu na jugoistoku Barija, tačnije u Turiju. Odmah je postavljen glavni cilj da se zadovolje potrebe potrošača. Nakon nekoliko godina, kupcima su ponuđeni novi proizvodi. Zadržavajući kvalitet, pokrenuta je nova linija koja ovog puta obuhvata proizvodnju zanatske tjestenine. Odmah nailaze na dobar odziv na tržištu.

Proizvodnja se odvija korišćenjem ekstra kalibrisanog griza dobijenog za ekstrakciju iz najbolje durum pšenice.

U početku se proces proizvodnje odvijao uz pomoć zanatskih mašina. Međutim, one su dozvoljavale samo proizvodnju tjestenina u obliku “orechiette”, “cavatelli”, “fusilli”, “strascinate”, “capunti” itd.

U narednim godinama postavljene su nove proizvodne linije i uvedena nova oprema od matrica i bronzanih umetaka. To je omogućilo povećanje vrsta pasti uključujući: uvijene paste – “ciocche”, točkove, cvijeće, penete, makarone, strocaprete itd.

2000. godine instalirana je još jedna zanatska proizvodna linija koja omogućava kompaniji da proizvodi kvalitetne taglioline i špagete rigati.

Tradicija i ukusi prošlosti

Iako su se godinama usvajale nove tehnologije, proizvodnja je ipak ostala vjerna tradiciji kako bi se sačuvali ukusi prošlosti. Tarall’Oro proizvodi prehrambene proizvode koje potrošači prepoznaju kao odlične po ukusu i kvalitetu i koji doprinose pravilnoj ishrani.

Danas Tarall’Oro ima 5 proizvodnih linija bronzane ekstrudirane tjestenine i dvije nove linije u proizvodnji pekarskih proizvoda. Prednost kompanije u odnosu na konkurenciju su: ogromno iskustvo u ovom sektoru, fleksibilnost i visokokvalitetne sirovine. Takođe, širok asortiman proizvoda (više od 100 artikala između tjestenina i pekarskih proizvoda) i specifičnost proizvodnog procesa.

Tjestenina

Tjestenine se prave samo od visokokvalitetnog durum pšeničnog griza. U postupku bronza-izvlačenja i sa sistemom sporog sušenja na niskoj temperaturi (maks. 55 stepeni). Ovo osigurava da se savršeno uklapa sa začinima. Ovaj proces proizvodnje zadržava kod paste nepromjenjene organoleptičke osobine i procenat proteina i glutena (oko 12% u 100g proizvoda).

Proizvodne linije

Trenutno ima 5 proizvodnih linija. Jedna za tjestenine klasičnog oblika (orecchiette, capunti…), dvije za bronzanu ekstrudiranu testeninu (paccheri, conchiglioni…), jedna za dugu tjesteninu (špagete, tagliolina…) i jedna za proizvodnju tjestenina u obliku gnijezda i dvobojnih tjestenina (dvobojne farfale i garganeli).

ELICHE AL FARRO INTEGRALE

Vrste tjestenina: tradicionalna tjestenina (više od 80 artikala), tjestenina od jaja (više od 10 artikala), specijalna tjestenina (više od 20 artikala).

Proces proizvodnje obuhvata prijem i skladištenje sirovina, potom pripremu i oblikovanje tjestenina. Nakon toga, pasterizaciju (za neke), predsušenje i statičko sušenje, pakovanje i otpremu.

U Crnoj Gori možete kupiti Di Bari proizvode od strane distributivnog servisa MNE Grupe.

Možete probati ove zanatske tjestenine izvučene u bronzi i podvrgnute tretmanu sporog sušenja. Na taj način su se kvalitativne karakteristike sirovine zadržale što je moguće nepromenjenije:

ELICHE AL FARRO INTEGRALE

Sastojci: 100% integralno brašno od spelte (Triticum Dicoccum), voda.

FIORI ALL’ORTOLANA

FIORI ALL’ORTOLANA


SASTOJCI: griz od durum pšenice, voda, dehidrirani 2% paradajz, 2% blitva, 1% bosiljak i 1% spanać.

FUSILLI TRAFILATI ALL’ORTOLANA

SASTOJCI: griz od durum pšenice, voda, dehidrirani 2% paradajza, 2% blitve, 1% bosiljka i 1% spanaća.

GIRELLE CASERECCE

SASTOJCI: griz od durum pšenice, voda.

GIGLI CASERECCI
ORECCHIETTE CASERECCE
RICCIOLI CASERECCI

Why are DI BARI pastas the best?

DI BARI pastas are the best because of combination of unique taste, the best quality raw materials, very long tradition and experience and specific and certified production process.

FUSILLI TRAFILATI ALL’ORTOLANA
History

In 1982 the Pastificio Di Bari Tarall’Oro was born in the pleasant countryside of the south-east of Bari, precisely in Turi. Initially as a “tarallificio”, it was set the main objective of being able to satisfy the needs of consumers. In fact, after a few years, they offered its customers new products. While it was maintaining the usual quality, thus started a new line that this time includes the production of artisan pasta that immediately finds a good response on the market.

The production takes place with the use of extra calibrated semolina obtained for the extraction from the best durum wheat of the murge. Initially the manufacturing process took place by means of artisanal machinery that only allowed the production of pasta formed as “orecchiette”, “cavatelli”, “fusilli”, “strascinate”, “capunti”, etc.
In the following years, the new production lines were installed and new equipped machinery adopted of dies and bronze inserts. That have allowed the increase of references including: locks, wheels, flowers, pennette, macaroni, strozzapreti etc.

In 2000, another artisanal production line was installed to allow the company to produce quality tagliolina and spaghetti rigati.

Tradition and flavours of the past

Although new technologies have been adopted over the years, the production has nevertheless remained faithful to traditions to preserve the flavours of the past. Tarall’Oro spreads food products recognized by consumers as excellent for taste and quality, which contribute to a correct diet.
Today Tarall’Oro owns 5 production lines of bronze extruded pasta and two new lines in the production of bakery products.
The company’s strengths are huge experience in the sector, the flexibility and the high quality of raw materials. Also, the wide range of products (more than 100 items between pasta and bakery products) and the particularity of the production process.

GIGLI CASERECCI
PASTA

Pasta is made only with high quality durum wheat semolina, with bronze-drawing process and with slow drying systems at low temperature (max. 55 degrees). This ensures that it blends perfectly with the seasonings. This production process keep unchanged the organoleptic properties and the percentage of proteins and gluten (about 12% in 100g of product).

Production lines
5 production lines: one for classic shaped pasta (orecchiette, capunti…), two for bronze extruded pasta (paccheri, conchiglioni…) and one for long pasta (spaghetti, tagliolina…). Also, one for the production of nests pasta and two-colors pasta (two-colors farfalle and garganelli).

Types of pasta: traditional pasta (more than 80 items), egg pasta (more than 10 items), special pasta (more than 20 items).
Production process: reception and storage of raw materials, pasta preparation and shaping, pasteurization (for some sizes), pre-drying and static drying, packaging and shipping.

Certifications

In order to guarantee a high level of quality, Tarall’Oro has the following certifications recognized at European and international level: IFS, BRC, ISO 14001, OU KOSHER, BIO, HALAL, VEGAN OK, SCS and SMETA.

In Montenegro you can buy Di Bari products by MNE Group distribution services.

Visit our website ➜ mnefood.com

★ e-commerce: www.mnefood.com/e-commerce/

#DiBari #MNEGroup #MNEFood #Montenegro #MNE #Podgorica #Pasta #Pastas All links are in our IG bio ➜ linktr.ee/mnefood

Categories

/
0
Share
Facebook Twitter
BACK TO LIST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*