FUDBALSKA REPREZENTACIJA CG

Fudbalski klub Crne Gore osnovan je 1931. godine kao podavez u okviru Fudbalskog saveza Jugoslavije.Od 2003. godine, sve dok Crna Gora nije proglasla nezavisnost 2006. godine, Fudbalski savez Crne Gore je bio pod-asocijacija u okviru Fudalskog saveza Srbije i Crne Gore.